Genç Lojistiyenler - We Visionary

Genç Lojistiyenler

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Genç Lojistisyenler kulübü; mesleki, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak. Gerçekleştirecek sosyal-kültürel etkinliklerle toplumumuza katma değer oluşturmayı hedeflemektedir.

Social Share