Siyasal Gelişim Kulübü - We Visionary

Siyasal Gelişim Kulübü

İstanbul Üniversitesi

Siyasal Gelişim Kulübü 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde öğrenciler tarafından kurulmuştur. Kulübümüz fakültemizin misyon ve vizyonuna uygun olarak siyasal öğrencisinin sosyal gelişimine katılımcı, eşitlikçi ve barışçıl ilkeler çerçevesinde katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Social Share